Sint Maarten

11 november vieren we in de Schepenbank het jaarlijkse Sint Maarten! Don Bosco & Jeanne d’Arc zullen deze avond een mooie invulling geven. De kinderen van de basisschool kunnen zaterdag avond vanaf 18.15 uur in de schepenbank terecht voor een warme chocomelk, een wafel en het jureren van de geknutselde lampionnen! Dit zal gebeuren in verschillende leeftijdscategorieën.
Om 19.00 uur zal de schutterij zich buiten opstellen om Sint Maarten te begeleiden tot aan de houtstapel! Kinderen en ouders worden van harte uitgenodigd in deze lampionnenoptocht achter Sint Maarten mee te lopen! Aangekomen bij het hout zal Sint Maarten dit aansteken. Als het vuur goed aan is zal Don Bosco & Jeanne d’Arc de winnaars van de lampionnen knutselwedstrijd bekend maken en de prijsjes uitdelen. Tijdens deze avond zal alles begeleidt worden door de leiding van Don Bosco & Jeanne d’Arc.

Namens de leiding van Don Bosco & Jeanne d’Arc tot ziens op 11 nov.
 

Een stukje geschiedenis:

Wie is Sint Maarten? Hiervoor nemen we jullie mee naar Hongarije in het jaar 316 na Christus.
Een ridder in dienst van Rome genaamd Martinus was met een groep soldaten onderweg naar Gallië (Frankrijk). Tijdens deze tocht werd het winter, het regende, werd koud en ging vriezen. De mannen wilden zo snel mogelijk naar de volgende stad (Amiens) voordat de stadspoorten sloten. De mannen zette er flinke vaart in en de paarden draafden door de kou, op eentje na. Martinus wilde zijn paard sparen en reed rustig verder. Het weer werd er niet beter op en sloeg om, hij kwam in een sneeuwstorm terecht. Toen Martinus (Maarten) eindelijk bij de stadspoort aankwam trof hij een man aan. Gekleed in lompen en vodden en ijskoud. Deze mijn zou de nacht nooit overleven en Maarten zag dat, zonder te twijfelen scheurde hij zijn mantel in tweeën en gaf de helft aan de man en de andere helft hield hij zelf. Aangekomen in de herberg zaten Maarten’s vrienden warm bij de kachel, na het horen van dit verhaal schaamde ze zich een beetje dat ze waren doorgereden. Die nacht had Maarten een droom, hij zag Jezus Christus met zijn halve mantel om, dit maakte zulke indruk dat hij het leger verliet en zich wijdde aan de kerk. Eerst als duivel uitdrijver en later als bisschop van Tours (Frankrijk). Op 11 november 397 nC overleed Maarten en werd Tours een bedevaartoord. Al snel werd hij heilig verklaard en werden kerken naar hem vernoemd. Zijn sterfdag werd het Sint-Maartensfeest. Door de Germanen gevierd als een lichtfeest; de Germaanse Lichtvuren. Er werden dan grote Sint-Maarten vuren ontstoken.

Maarten was een echte weldoener. Hij dacht alleen aan de mensen die het slechter hadden dan hij. Hij deelde alles wat hij had.            
 

De Sint Maartenviering:

Het Sint Maartenfeest begon als een feestdag binnen de kerk. Later gingen arme mensen op 11 november bij boerderijen langs, hier was vaak volop eten omdat er net was geslacht en geoogst. Zo kregen ze wat extra's voor de winter.
Nog later werd het een echt kinderfeest met mooie lampionnen en veel liedjes, het heeft in zijn uitvoering wel iets weg van Halloween; verkleed langs deuren gaan om liedjes te zingen en voor snoep te vragen.
 

Don Bosco & Jeanne d’Arc:

is een vereniging voor meisjes en jongens. Iedere vrijdagavond hebben wij clubavond in de Schepenbank en doen wij leuke activiteiten zoals spellen en sporten, modules zoals koken, kamperen, sjorren etc. waarbij ook een certificaat te behalen is en we doen andere leuke activiteiten zoals speurtochten, film kijken, zwemmen etc. Voor meisjes en jongens in de leeftijd van 6-12 jaar zijn er de Junioren van 18.30-20.00 uur. Voor meisjes en jongens in de leeftijd van 12-16 jaar zijn er de Senioren van 19.00-20.30 uur.


Kom ook eens een keer vrijblijvend naar de Schepenbank op één van deze avonden en ervaar hoe leuk en gezellig het hier is.