Welkom bij Dagactiviteiten

Wij vormen een groep van zo’n 30 vrijwilligers die zich voorgenomen heeft overdag allerlei nuttige en leuke activiteiten te organiseren in de Schepenbank voor mensen die ook overdag thuis zijn.
Die ‘thuiszitters’ kunnen mensen zijn zonder betaald werk, mensen die met (vroeg)pensioen zijn, werkzoekenden, arbeidsongeschikten, huisvrouwen of huismannen enzovoorts. We kijken niet naar de leeftijd, dus jongeren zijn ook welkom! Onze activiteiten vinden overdag plaats en wel op momenten dat de Schepenbank niet benut wordt voor jongerenactiviteiten. Er is dus geen sprake van ‘verdringing’ van jongeren, maar van een aanvulling.
Ons motto is dat we het met elkaar een beetje aangenaam moeten maken in deze samenleving door iets voor anderen te betekenen. We willen niemand betuttelen en iedereen uitnodigen ook een steentje bij te dragen. Zo is vanuit onze groep ook het Repair Café, de Eettafel  en de conversatie Frans ontstaan. Stap eens binnen als een van onze activiteiten plaats vindt! Neem anders contact op met onze spreekbuis Wim Arets, telefoon 046-4421831.