Stichting Jeugd en Jongerenwerk krijgt Subsidie voor verbouwing Schepenbank ()Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek krijgt subsidies voor de verbouwing van de Schepenbank

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek (SJJW) krijgt € 110.000 subsidie om de Schepenbank geschikt te maken voor activiteiten voor ouderen. Met de verbouwing wil SJJW invulling geven aan de veranderende maatschappelijke behoeften. Het geld zal met name besteed worden aan de inrichting van een keuken waar bijna dagelijks voor ouderen gekookt zal wordt en het aanleggen van een invaliden toilet. De totale verbouwing zal ongeveer € 120.000 kosten.

Oirsbeek, 16 juli 2014Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek (SJJW) gaat dit jaar de Schepenbank in Oirsbeek verbouwen. Het monumentale pand in het centrum van Oirsbeek zal geschikt gemaakt worden voor activiteiten voor ouderen. Hiermee wil SJJW invulling geven aan de veranderende maatschappelijke behoeften waarbij zorg voor ouderen steeds meer terug gelegd wordt bij de directe omgeving van de ouderen.
Van oudsher zijn de activiteiten van SJJW, zoals de naam doet vermoeden, gericht op jeugd. In 2012 heeft de stichting haar statuten gewijzigd om ook activiteiten voor ouderen te kunnen organiseren. Hier bleek al snel behoefte aan. In 2013 zijn enthousiaste vrijwilligers met vier activiteiten gericht op ouderen gestart, te weten: de open eettafel, het Repair Café, de Soos op donderdag en conversatie Frans.
Om de nieuwe activiteiten permanent te kunnen huisvesten in de Schepenbank dient de keuken vervangen te worden en is een invalidentoilet noodzakelijk. Om deze investering te kunnen doen ontvangt SJJW subsidies van het VSBfonds (€ 15.000), het Oranjefonds (€ 15.000), de gemeente Schinnen(€ 28.500)en de Provincie Limburg (€ 50.800). De rest van de investering betaald SJJW uit eigen middelen.
De gemeente Schinnen heeft naast de bijdrage in de investering vanaf 2015 een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten van de stichting toegezegd van € 25.000 per jaar. Dit omdat de activiteiten van SJJW passen binnen het gemeentelijke beleid om een deel van de WMO taken terug te leggen bij burger initiatieven in de dorpskernen.
 
 
Momenteel staat de Schepenbank letterlijk in de steigers. De eigenaar van het pand, de Weldadige Stichting Jan de Limpens, laat het dak vervangen en het onderliggende asbest saneren. Deze werkzaamheden zijn eind september afgerond. De werkzaamheden aan de keuken en het invalidetoilet worden hopelijk begin oktober afgerond. De eettafel voor ouderen is vanwege de bouwwerkzaamheden tijdelijk verhuisd naar het nieuwe zorggebouw aan de Dorpsstraat in Oirsbeek.
 
Over Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek
SJJW is opgericht in 1972 en organiseert met 120 vrijwilligers activiteiten voor jong en oud. De oudste activiteiten van de stichting, jongensclub Don Bosco en meisjesclub Jeanne d’Arc bestaan in 2015 alweer 60 jaar. SJJW huurt al vele jaren de Schepenbank in Oirsbeek van de Weldadige Stichting Jan de Limpens. Hiermee heeft SJJW een centrale plek in de Oirsbeekse gemeenschap.
Voor meer informatie zie: www.schepenbankoirsbeek.nl.
 
Terug naar overzicht